SALSA – Fermele mici, afacerile mici din domeniul hranei și securitate sustenabilă a hranei

Despre SALSA

SALSA dorește să ofere o înțelegere mai bună a contribuției actuale și potențiale a micilor fermieri și a micilor afaceri alimentare pentru sustenabilitatea hranei și securitatea nutrițională.

SALSA propune o metodă nouă de abordare în 30 de regiuni din Europa și Africa, folosind cele mai recente tehnologii satelitare, abordări transdisciplinare, scheme ale sistemelor alimentare și analize participatorii previzionare.

SALSA recunoaște imensa varietate de mici ferme și lanțuri alimentare din Europa și Africa și acordă o atenție deosebită vulnerabilităților și rezistenței acestora.

SALSA folosește perspectiva sistemelor alimentare pentru a analiza dincolo de capacitatea de producție și a investiga securitatea hranei în termen de disponibilitate nutrițională și hrană sigură, acces la hrană și control (incluzând și posibilitățile financiare de a cumpăra hrana), ultilizarea hranei și stabilitatea ei.

SALSA examinează sisteme relevante de guvernanță pentru organizarea fermelor mici și a lanțurilor alimentare și oferă instrumente care să ghideze persoanele care iau decizii pentru a sublinia contribuția micilor ferme și a afacerilor alimentare la securitatea hranei și a nutriției.

SALSA se focusează în special pe colaborarea eficientă și schimbul de experiență dintre partenerii europeni și africani, sprijinind implementarea programului de dialog dintre Uniunea Europeană și Africa.

SALSA aduce împreună factori interesați și factori decizionali relevanți pentru fermele mici și securitatea hranei și a nutriției și facilitează dialogul care depășeste granițele clasice dintre cercetare, politici publice și practică.

Regiunile de referință

Pentru a putea produce cunoștințe aprofundate care să dezvăluie relațiile complexe dintre micii fermieri și FNS (Sistemul de Securitate Nutrițională și Alimentară) în diferite contexte și pentru a putea depăși lipsurile din sursele de date existente despre micii fermieri și micile afaceri alimentare, SALSA lucrează mai detaliat în 30 de regiuni de referință. Aceste regiuni reprezintă o serie de situații din întreaga Europă și, într-o măsură mai mică, din Africa, în ceea ce privește numărul și importanța relativă a fermelor mici, amplasarea lor particulară în spectrul urban-rural și accesul la piețele globale.Content goes here

Documente cheie

Harțile agriculturii la scară mică din Europa, inclusiv estimările producției actuale și potențiale, verificate la nivel regional.

Înțelegerea în profunzime a rolului fermelor mici și a întreprinderilor alimentare conexe în FNS (Sistemul de Securitate Nutrițională și Alimentară) în diferite situații regionale incluzând analize de perspectivă concepute pentru a sprijini procesul de luare a deciziilor atât în sectoarele private, cât și în cele publice (inclusiv vizarea unor cercetări ulterioare).

Un set de 30 de regiuni de referință (25 de regiuni din Europa și 5 regiuni din Africa), în care vor fi disponibile informații standardizate despre fermele mici și întreprinderile mici de produse alimentare și relațiile lor cu FNS (Sistemul de Securitate Nutrițională și Alimentară) pentru cercetarea, monitorizarea și elaborarea politicilor.

O evaluare a cadrelor de guvernanță legate de organizarea micilor fermieri și lanțurile alimentare, care poate ghida dezvoltarea politicilor și are ca scop îmbunătățirea contribuției micilor ferme și întreprinderilor alimentare mici la toate cele patru aspecte ale FNS (Sistemul de Securitate Nutrițională și Alimentară).

Un cadru conceptual integrat, care reunește literatura academică și experiența practică a FNS în Africa și Europa cu abordarea sistemelor alimentare

Colaborarea și schimbul efectiv dintre partenerii de cercetare și practică europeni și africani, care vor identifica asemănările și diferențele în sistemele alimentare, vor îmbunătăți înțelegerea reciprocă și vor spori implementarea viitoarelor inițiative UE-Africa.

Noi metode de cercetare, inclusiv utilizarea celor mai recente tehnologii prin satelit, construirea teoriei transdisciplinare, revizuirea sistematică și analiza participativă în perspectivă.

O comunitate de practicieni (CoP) și un proces de schimb și colaborare cu mai multe părți interesate, care se bazează pe platformele de comunicare și învățare ale FAO și folosește platforme europene precum ENRD, ELARD și EIP-AGRI pentru a avansa baza noastră de cunoștințe pe întrebările adresate în SALSA.

PACHETE DE LUCRU
WP1. Construirea teoriei transdisciplinare și cadrul analitic
WP2. Estimarea distribuției fermelor mici și a capacității lor de producție reală și potențială
WP3. Evaluarea aprofundată a sistemelor alimentare din cele 30 de regiuni de referință
WP4. Analiza participativă de previziune
WP5. Analiza guvernanței micilor organizații de fermieri și a lanțurilor alimentare
WP6. Activarea condițiilor pentru fermele mici și întreprinderile mici de produse alimentare
WP7. Comunicare și învățare comună
WP8. Managementul și coordonarea proiectului

Pentru mai multe detalii despre activitățile proiectului SALSA în România: Mark Redman mark@highclere-consulting.com, Raluca Barbu raluca@highclere-consulting.com